Tag Archives: WordPress Zero Spam

Fast Velocity Minify 100 điểm cho GTmetrix và Pingdom

GTmetrix và Pingdom là hai trang để bạn có thể đánh giá cơ bản về tốc độ load và sử lý của một trang web, nôm na thì điểm càng cao càng tốt, ít ra về mặt lý thuyết là thế, nó có nhiều yêu cầu khá hợp lý như dùng CDN, nén ảnh, giảm […]