Tag Archives: loader.io

Rocket-Nginx by SatelliteWP

Rocket-Nginx là một cấu hình Nginx cho plugin WP-Rocket . Nó cho phép Nginx phục vụ các tập tin lưu trữ trực tiếp trước đây mà không cần thông qua WordPress hay bất kỳ lệnh PHP nào. Nó cũng thêm các tiêu đề để cache CSS, JS và ảnh … để tận dụng bộ nhớ cache của trình duyệt nhằm giảm yêu cầu […]

Đôi dòng về dịch vụ Google Compute Engine :D

Nhân dịp Gooogle có tặng $300 trong 365 ngày để người dùng trải nghiệm các dịch vụ Google Cloud của họ, thật ra thì cỡ năm trước mình nhớ là có rồi, vì lúc đó có vào tạo 1 đống VPS Windows, xong ngồi chụp mấy con CPU đâu đó  ….  chục core với down cái IDM […]