Tag Archives: Jetpack

Jetpack đủ cho mọi nhu cầu về ảnh

Chốt lại là nếu bạn dùng Jetpack rồi thì không phải dùng thêm bất cứ 1 addon, plugin nào để tối ưu ảnh nữa, nó tự động làm hết cả rồi 😀 server vừa nhẹ, vừa không phải tối đồng nào cho các dịch vụ như Kraken.io, Imagify nữa cả, thật ra vấn đề chính là hiệu quả của nó quá tốt, 1 tấm ảnh được Jetpack tối ưu, nó chỉ to nhỏ hơn kém 1 tẹo so với các dịch vụ trả tiền mà thôi, chứ kể các dịch vụ này mình phải upload tấm ảnh vào, rồi họ mới dùng server để làm, xong lại trả ngược tấm ảnh về, thời gian upload lên qua lại chậm hẳn vì như bạn thấy đó, 1 tấm ảnh bạn upoad lên ít nhất phải tạo ra từ 3-7 ảnh khác

100 điểm cho GTmetrix, Pingdom và PageSpeed Insights

Dưới đây là các bước để bạn có thể đạt được 100 điểm tuyệt đối cho GTmetrix, Pingdom và PageSpeed Insights với hệ thống chạy WordPress và WooCommerce 1. Thời gian phản hồi của máy chủ dưới 200ms Ta nên biết rằng, dù có đạt điểm số tối ưu, nhưng hosting chậm thì cuối cùng vẫn chậm thôi, […]