Tag Archives: GTmetrix

100 điểm cho GTmetrix, Pingdom và PageSpeed Insights

Dưới đây là các bước để bạn có thể đạt được 100 điểm tuyệt đối cho GTmetrix, Pingdom và PageSpeed Insights với hệ thống chạy WordPress và WooCommerce 1. Thời gian phản hồi của máy chủ dưới 200ms Ta nên biết rằng, dù có đạt điểm số tối ưu, nhưng hosting chậm thì cuối cùng vẫn chậm thôi, […]

Fast Velocity Minify 100 điểm cho GTmetrix và Pingdom

GTmetrix và Pingdom là hai trang để bạn có thể đánh giá cơ bản về tốc độ load và sử lý của một trang web, nôm na thì điểm càng cao càng tốt, ít ra về mặt lý thuyết là thế, nó có nhiều yêu cầu khá hợp lý như dùng CDN, nén ảnh, giảm […]