Tag Archives: Google Compute Engine

Đôi dòng về dịch vụ Google Compute Engine :D

Nhân dịp Gooogle có tặng $300 trong 365 ngày để người dùng trải nghiệm các dịch vụ Google Cloud của họ, thật ra thì cỡ năm trước mình nhớ là có rồi, vì lúc đó có vào tạo 1 đống VPS Windows, xong ngồi chụp mấy con CPU đâu đó  ….  chục core với down cái IDM […]