BIBICA REVIEW

Chả là trong lúc rỗi rãi, thế là êm ngồi phá phá cái code và add thêm một đống addon, theme các kiểu vào để nghịch :))

Chẳng rõ phá làm sao, mà CPU nó load 100% liên tục ^_^ nổi cáu, thế là cài lại từ đầu, coi như đó giờ còn vấn đề gì chưa giải quyết thì làm lại một lần lun 😀

Nói chung bắt đầu từ bây giờ, phần blog mình sẽ viết thêm các vấn đề khi setup lại con hàng BIBICA REVIEW này, chủ yếu cho nó có …. bài viết, cho đỡ trống site ấy mừ 😀

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *